Blogg-innlegg 11. mars


Lyset i tunellen 1


Ukens forskningsnytt er en fersk studie fra Monash University, Melbourne Australia og handler om stress som en hovedårsak til kreft. Detaljer kan du høre i NRK P2, Ekko https://radio.nrk.no/ og «Radioguide», «Velg dato» 10.03 og kl. 10.05. Det handler om stresshormoner, spredning via lymfe- og blod-systemet, og at betablokker kan hemme kreftutviklingen når stress er årsaken.
Selv om heller ikke dette er en nyhet - flere studier har vist omtrent det samme - er programmet en klar og instruktiv dialog om perspektivene i forlengelse av studien: Hva kan den føre til av forebygging og behandling?

Studien ville ha vært en nyhet da jeg fikk en alvorlig kreftdiagnosen jeg fikk i 2007. De siste årenes kartlegging av årsaksforhold bekrefter mine intuisjoner, både før og etter diagnosen om at følelsesmessig stress og traumatiske opplevelser som «satt fast» et sted dypt nede i sjelen/psyken var årsaken til min sykdom.
Det dype følelseslivets fysiske ekvivalent var en uønsket celleklump med formløs og formålsløs vekst.

I og med at Ekko tok oss til Australia på onsdag kan jeg fortelle at bildet i forrige blogg innlegg, det samme som ovenfor, var en forberedelse til nettopp en Australia-tur. Den andre passende «tilfeldigheten» - eller synkronisiteten - som psykolog Carl Gustav Jung betegner slike innslag i verdensveven. NRK og ikke Dagbladet denne gangen.
Vi må flytte oss fra sydvest- til sydøst-kysten, til Freemantle, hvor det så akkurat slik ut som på bildet den 7. desember 2014. Bildet er tatt etter at veterinær, kliniker og kreftforsker Are Thoresen (ikke i slekt med meg - heretter betegnet AT) endelig har funnet en ekte, tradisjonell australsk cowboyhatt. I og med at jeg ikke var tilstede og vet hvorfor hatt i havet, assosierer jeg til barn som forlanger en ny leke med seg i sengen. Som et tilskudd til legenden om cowboyer helst skal dø med støvlene på, tar AT med hatten ut i det herlige livet i grensehavet mellom Det Indiske Hav, Stillehavet og Sydishavet. Sikkert herlig etter dagens økt på Murdoch University. Der foreleste han for andre gang om sin form for immunbehandling mot kreft – etter nok en invitasjon fra professor Bruce Ferguson.
Bildet er heller ikke uten tilknytning til forrige blogg-innlegg. Det er en passende illustrasjon på noe av det vi kan gjøre når vi ikke lenger behøver å selge bøker om norsk, helbredende kreftbehandling. Det vil si: når metoden endelig har blitt tatt i bruk i Norge – på sykehus og ikke bare på ATs klinikk i Vestfold.
I Tyskland er det 45 klinikker som benytter hans immunterapi.

Bildet av AT, som kanskje snart vil kunne «nyte sitt otium» - til lands og til havs - og oppleve hvordan hans forarbeid gjennom 30 år sprer seg videre uten ham illustrerer dessuten «Lyset i tunnelen», mitt løfte som avsluttet forrige blogg-innlegg om å begynne formidlingen av et mer positivt budskap enn det jeg innledet med i de to første. Her vil jeg også fortelle hvordan jeg gjennom år har gjort alt klart for å holde neste løfte: At informasjon om underkjent/undertrykt forskning – helt eller delvis vitenskapelig utprøvd, og som kan gi oss både effektivt forebyggende og helbredende kreftbehandling - skal fortsette å deles og spre seg videre, med eller uten oss. Jeg skriver «oss», fordi AT snart skal få skrive for seg angående dette - når han snart skal slippe til på «taburetten».
Selv føler jeg seniorkonsulent er mer passende tittel enn både «forlegger» og «sjefsblogger».


Ikke helt uventet ble jeg tatt igjen av mørket bak meg. Ikke av Erna-søsteren, som etter å ha kastet seg over og gjennomanalysert forrige fredags blogg-innlegg klarte å kile seg inn mellom «Nytt på nytt» og Skavlan».
Nei, jeg ble tatt igjen av det som ligger under dialogen vår, det hun muligens med rette kritiserer meg for og som befinner seg i den andre og beksvarte enden av tunellen.

Søster-Ernas synspunkter formidles neste fredag. Kanskje blir hun litt mindre kritisk i dag når hun får lese hvor mye som kan tolkes ut av et bilde av en badende norsk – nei ikke «kugutt» (fritt oversatt etter «cowboy»), men en ekte horseman

FT

Fra arkivet:
Blogg-innlegg 26. februar,
Blogg-innlegg 4. mars

Hvis nysgjerrigheten er sterkere enn tålmodigheten, så
Kjøp bøker