Bli med og skriv bok !

For noen er antidepressiva til hjelp, også ved lang tids bruk. For andre får det fatale konsekvenser, som for Thea Marie Astrup. 31. januar 2015 tok hun sitt eget liv, få dager etter at hun hadde begynt med et antidepprssiva, forskrevet mot kroniske smerter.
Thea Marie ble funnet på gulvet med hodet lent mot et lite bord. Hun etterlot seg en tom pilleboks på gulvet - og en tydelig beskjed i Mac’en sin til oss gjenværende:

Det var pillene som drepte henne


pappaFinn

Thea Marie fikk 100 piller av et spesielt giftig legemiddel, Sarotex, som kan føre til selvmord også blant ikke-suicidale - og ble dermed forsynt med et nærliggende redskap til å gjennomføre ulykken!
At Thea Marie visste det og ikke klarte å forhindre det, har gitt oss begrepene selvmordpsykose og legemiddelutløste drap.


TheMa Forlag vil bidra til å forhindre at slike tragedier skal skje igjen. Vi inviterer derfor alle pasienter og pårørende som har en historie å fortelle om sine erfaringer med antidepressiva - om å sende dem til oss. Alle historiene vil bli publisert i en bok som vi utvikler via disse nettsidene. Du velger selv om du vil være anonym eller opptre under fullt navn. Send gjerne bilder også - som gjør mennesket bak fortellingen tydelig for leserne.
Vi vil også gjerne ha historier fra dere som kjente Thea Marie, for å vise mennesket - som en av bestselgerne på helsemarkedet tok livet av.

Send bidrag eller personlige henvendelser til finn@themaforlag.no

Anna Sofie var den siste som traff Thea Marie før ulykken. Hennes vakre og sterke brev og en kort tekst er det første bidrag fra vennene

Se også Første kapittel.
Etter mye slit og mange tårer underveis har pappan, Finn Thoresen, levert bokens innledning.
Dette er ingen "modell" for dere som har andre fortellinger et sted der inne - som kanskje venter på å komme ut. Vi får nok ikke plass til flere fortellinger av et slikt omfang. Dette kapitlet ble langt fordi det handler om et veldokumentert eksempel på de farligste bivirkninger medisiner kan ha. Dokumentasjon er avgjørende når boken en dag legges på bordet til de som bestemmer hvem som kan forskrive de mest livsfarlige medisinene.

For å spare de potensielt skadelidende i fremtiden vil vi være pasientenes stemme blant de medisinske sakkyndige og organisasjoner som hevder at slik medisin må begrenses til å skrives ut på sykehus under spesialistkontroll. Helst også med pårørende tilstede, de som lettest vil merke de farlige endringene av personlighet og tankeliv som rammer spesielt unge mennesker. De unge er fremdeles i en utviklingsfase hvor karakter og personlighet ennå ikke har befestet seg. De er derfor spesielt sårbare.

Bursdag på graven 3.juledag 2015

Se også: Kjøp bøker
Tilbake til Hovedsiden og meny