Blogg arkiv

Følg også lenkene til blogg-innlegg med klipp fra bøkene "Har kreftens gåte en løsning," bind I og II.

1 En ny begynnelse
2 En ny begynnelse II
3 Fra Diagnosens gåte
4 Gåten og løsningen
5 Gåten og løsningen II
6 Rapport fra laboratoriet

De ligger nå omvendt kronologisk på siden Har kreftens gåte en løsning og i de timene fra nå og til lenkene er på plass finnes alle klippene her.

Blogg-innlegg 26. februar Om ny helbredende immunbehandling mot kreft og 50 års fusk med kreftstatistikker.

Blogg-innlegg 4. mars Hva er formålet med TheMa Forlag - og hvor finne dokumentasjon av Kreftregisterets manipulering med statistikker som har forledet politikere og hele befolkningen til å tro at kreftforskningen har bidratt til bedring av dødsraten for kreftsykdommene de siste 50 årene?

Blogg-innlegg 11. mars Utbredelsen av behandlingen i en rekke land i 4 verdensdeler og i bruk på 60 klinikker.

Blogg-innlegg 18. mars Entydig aksept for kreftbehandlingen i heste-miljøene - der "Money talks" - og det motsatte innenfor den autoriserte humanbehandlingen av kreft.

Blogg-innlegg 25. mars "Mørket i tunellen" introduserer for alvor motkreftene til forandring i vår kreftomsorg.

Blogg-innlegg 1. april Om behandling og vitenskapelig utprøving av immunmetoden på hunder.

Blogg-innlegg 8. april Motkreftene til forbedringer i kreftomsorgen arbeider i det skjulte og under falske, frynsete flagg.

Blogg-innlegg 15. april Hvorfor døde hunden Mighty? Kan et enkelt regnestykke gi svaret på om det var mislykket immunbehandling eller om stress og traumer også kan gi hunder tilbakefall av kreftsykdom.

Blogg-innlegg 22. april Svar fra Helsedepartementet på åpent brev til Bent Høie (http://www.themaforlag.no/apent-brev-til-helseminister-bent-hoye/).

Blogg-innlegg 29. april Renates egen fortelling om redningen fra sin selvmordspsykose, utløst av et av de farligste antidepressiva, Sarotex.

Blogg-innlegg 6. mai En påminnelse om den suverene eneren av innlegg på vår Facebook-side: Thoresens/Manzettis forskningsbro

Blogg-innlegg 13. mai Fortsettelse av innlegget 6. mai ang. beskrivelsen av TheMa Forlags "Facebook-karriere" så langt.

Blogg-innlegg 20. mai Kan 3 av 4 krefttilfeller i Norge forebygges?

Blogg-innlegg 27. mai Er kreft et knippe mangelsykdommer vi kan vaksinere oss mot?

Blogg-innlegg 3. juni For dyr eller (for) billig immunbehandling mot kreft. De sanne tallene om forekomst, dødelighet og prognose for en fremtid med dagens behandlingstilbud.**

Blogg-innlegg 10. juni Hvordan gjøre helbredende kreftbehandling tilgjengelig for alle kreftpasienter i Norge - som første land i verden.

Blogg-innlegg 17. juni Nordisk kreftforskning benytter mennesker i et forsøk hvor vi på forhånd vet at deltakerne har større risiko for å dø ved å delta i forsøket enn de ville hatt ved å våge å gjennomføre "russisk rulett".

Blogg-innlegg 19. august TheMa Forlag "muterer" til å inkludere TheMa Publishing House for nå ut til engelsk språklige Facebook- og Google-brukere.

Blogg-innlegg 9. september og
Blogg-innlegg 16. september omhandler gjennombruddet i vår dialog med helsevesenet ang. mulgi klinisk utprøving av den mye omskrevne helbredende immunmetoden fo kreftpasienter.

Blogg-innlegg 28. oktober
Ny informasjon om at legemiddelprodusentene kun viser våre helsemyndigheter halvparten av de studiene de har gjennomført under utprøvingen av det nye medikamentet.