Soloppgang eller solnedgang?

Svaret er "begge deler" – for hvis vi fjerner subjektet, fotografen, og lar resten av menneskene få bli hvor de er, vil sola nylig ha gått ned for noen, mens den snart står opp over horisonten for andre.

Bakgrunnen for TheMa Forlag er den lange, mørke nattens erfaringer. Vi som deler slike erfaringer ser med lengsel tilbake til tiden hvor vi var fulltallige - inntil en ny dag ubønnhørlig vekker oss til tomrommet etter den som ikke ble med oss videre.

Den nådeløse demringen, den som hver morgen vekker oss fra drømmer om en gjenforening, gir også en mulighet til å se fremover. Om ikke den kan gi oss den kjære tilbake, kan den gjennom opplysning og innsikt gi oss muligheter til å redusere antall mennesker som fratas sin fremtid før livet er kommet til en naturlig avslutning.

Hvis du gikk glipp av teksten under hovedsiden (ved å følge pilen neders), kommer du også dit via Thema

Les
TheMa Forlag
Bokutgivelser
Hjem