Spørsmål, svar og dialog

Dette nettforumet er ment å være en arena for lesere som har erfaringer med antidepressiva på "godt og vondt", erfaringer de ønsker å dele eller få andre lesere og fagpersoners synspunkter på.
Nederst er det et åpent nettforum mens personlige henvendelse og bidrag til vårt bokprosjekt sendes post@themaforlag.no

Bli med og skriv bok !

Vi vil formidle erfaringer som dere ønsker delt med andre i en bok om alle sider ved bruk av antidepressiva, både for depressive lidelser og andre helseproblemer. Løser de problemene? Løser de ikke problemene? Eller skaper de nye problemer?

Thea Marie på Vatnehaug, ovenfor barndomshjemmet på Namløs, Østerøya - utenfor Sandefjord

I dag, ved stiftelsen av forlaget og i tiden før denne dialogsiden blir tatt i bruk - er det en åpen bok - nesten - med blanke sider som venter på sine forfattere.
"Nesten", fordi det er skrevet et

Innledningskapittel

skrevet av pappan, som får være selvforklarende slik at leserne kan få en best mulig faktabakgrunn for invitasjonen og årsaken til at Thema Forlag ble født.

Første kapittel

Se også Bli med å skriv bok!
og Åpent brev til Bent Høie

I god vitenskapelig tradisjon ønsker vi å reflektere et mest mulig autentisk bilde av de erfaringene dere ønsker å dele med offentligheten. Det innebærer at ingen som ønsker å bidra vil bli utelatt. Ingen beskrivelse eller mening basert på erfaring vil bli sensurert med mindre tekstene utfordrer forlagets redaktøransvar i forhold til ikke å overskride grensene for ytringsfriheten. Vi må også forbeholde oss rett til en redigering av hensyn til lesbarhet og størrelse på bidragene.
Vatnehaug og treet - uten Thea Marie

TheMa Forlag

Les flere artikler fra denne forfatteren.