Har kreftens gåte en løsning, Bind I og II
Kommer: Brukere og pårørendes erfaringer med antidepressiva

TheMa

er en forkortelse for fornavnene til Thea Marie, og forlaget er etablert ved minnefondet etter Thea Marie Astrup, 27.12.1988 – 31.01.2015.

Tegning: Helena Rosenlund Tusvik

Forlaget og dette nettstedet er spirer fra Thea Maries aktiviteter innenfor kultur og omsorg som vår og forsommer 2015 skyter friske skudd opp fra graven.
Nettstedet har tre hovedtemaer. De er markert øverst til venstre på sidene og leder til flere artikler - som finnes ved linker under hovedartiklene.

Noen måneder før sin død hadde Thea Marie akseptert utfordringen om å bli en sentral medarbeider i et lite forlag med store ambisjoner - men som etter et års planlegging ikke hadde fått noe navn som initiativtakerne var fornøyd med. Navnet kom til en av oss natten etter beskjeden om hennes brå død.
Thea Maries engasjement som journalist og anmelder i Universitas, studentavisa for Universitetet i Oslo, er en av flere gode grunner til at hun ble spurt om å fylle denne rollen. En annen er en prøvende produksjon av dikt og skjønnlitterær tekst. Den tredje er den stødige kursen hun holdt med sine mange bidrag til forbedringer innen omsorgssektoren, der hun observerte eller selv erfarte behovet for endringer på kroppen.

Thea Marie rakk å gjøre en betydelig innsats som medredaktør for deler av det tekstmaterialet som presenteres i TheMa Forlags første bokutgivelser, Har kreftens gåte en løsning I og II
At hun på sine 26 år rakk å oppleve at fire i hennes nære familie ble rammet av kreft: morfar, farmor, tante og pappa, i kronologisk rekkefølge - og at halvparten døde av sykdommen - er representativt for situasjonen for dagens oppvoksende slekt i de moderne, industrialiserte samfunn. Dette var nemlig nøyaktig halvparten av hennes besteforeldre, tanter, onkler og foreldre.

Dette viser i all sin gru hvor nødvendig det er å tenke grunnleggende nytt om kreftkomplekset - noe som da også har vært gjort i både en, to og tre decennier av de forskerne som presenteres i bøkene. Den kunnskapen de representerer, i teori og i utprøvd praksis, er revolusjonerende. Den har dessverre likevel så langt blitt tiet i hjel eller blitt direkte motarbeidet av de som både har makten og som ut fra forskjellige motiver ser seg selv best tjent med å opprettholde status quo.
Spørsmålet nå er om spredning av essensen av den viktigste nye kunnskapen til flest mulig av dem dette angår - det vil si så godt som oss alle - vil bli som de "løve-tennene" det er lagt asfaltlokk på, men som protesterer ved å bruke sin naturs makt og ekte autoritet til å sprenge seg gjennom og ut i en bedre fremtid.


I pakt med Thea Maries ambisjon om i alle sammenhenger - å glede andre - vil ikke TheMa Forlags utgivelser handle om det uløselig tragiske, men rette kunnskapsbasert optimisme mot de mange menneskeliv som kan bli spart i fremtiden.

Dette forutsetter at våre beslutningstakere i helsevesenet åpner for de gode løsningene, de som forskere på enkelte livsviktige områder har funnet – og som på kort tid kan avløse de dårlige.


Til Menyen:
Samtlige tekster: Som forlag har vi naturlig nok et fyldig tekstmateriale på nettsiden. Under "Thema Forlag," "Bokutgivelser," "Kreft, forebygging og behandling" og "Til Lovgivere og Myndigheter" er det også oppfølgingstekster. For at dere som ikke leser alt skal ha et fullstendig bilde av temaene blir det nødvendig med enkelte gjentagelser. Disse håper vi dere som leser alt bærer over med.
Blogg er Finn Thoresens "taburett", og innholdet vil være knyttet til bl.a. hva som skjer videre i arbeidet for å motivere til forbedringer i kreftomsorgen. Kommentarer til innholdet er velkomment, og faglige spørsmål kan også lede til en blogg om dette temaet fra en av forlagets gjestebloggere, Are Thoresen. Han er ikke i slekt med forfatteren - men de deler ambisjonen om at den effektivt helbredende kreftbehandlingen som Are Thoresen har utviklet skal bli et tilbud til alle kreftpasienter - ikke bare til dem som mer tilfeldig blir kjent med hans klinikk og hans pasienters vurderinger.
Finn er den av pasientene som også har en fullstendig dokumentasjon av fortløpende resultater av behandlingen fra kreftavdelinger på norske sykehus.
Spørsmål, svar og dialog har en fast innledning knyttet til temaet "antidepressiva" og kommende utgivelse om emnet, og siden er åpent for innspill, spørsmål og svar fra andre lesere eller oss.

TheMa Forlag
Hjem