Blogg-innlegg 18. mars

En ekte horseman

Lyset i tunellen II: The Horseman

Hvorfor betegnelsen «The Horseman»? Det skyldes i liten grad at Are Thoresen i utgangspunktet er utdannet veterinær og har utført nesten 60 000 behandlinger av hester i sitt yrkesaktive liv. I dag har han redusert til hunder og mennesker, begge kategorier behandlet i omtrent samme antall som for hest.
Nei, betegnelsen skyldes at hesteeiere er et sikkert barometer for en horsemans evner til å kurere veddeløpshester. Her er det kun penger som avgjør hvem som etterspørres når hesten ikke lenger er i stand til å løpe inn fortjeneste. Meg bekjent er det ingen større investorer i hestebransjen som betviler hans kvalifikasjoner, også for helbredelse av kreft. I dette miljøet betyr hans statistikk på 95% friskmelding av kreftformen equine sarcoider så store gevinster at han blant andre horsemen har fått den anerkjennelse han fortjener.
Slik er det ikke blant kollegaer i behandling av kreftsyke mennesker, noe som har resultert i at han har delt kunnskapen sin med kollegaer i en lang rekke andre land enn Norge.

Hvilken «hest» jeg valgte å satse på da jeg selv fikk en alvorlig kreftdiagnose ga seg selv da biopsier, MR- og CT-bilder viste at jeg var frisk før jeg var satt opp til operasjon - etter to behandlinger á NOK 450. Jeg visste også før (om ikke vi er i slekt er vi oppvokst i samme by) at Are hadde gått direkte til kildene for helbredelsen: Selvhelbredelsen! Den som «leger alle sår». For hvordan ville det eksempelvis gått etter et kirurgisk inngrep hvis ikke selvhelbredelsen helet sårskadene?
De fleste vil nok tro at teknologisk avanserte forskningen på immunbehandling vil oppnå ende bedre resultater. Det betviler jeg sterkt – nettopp fordi denne forskningen ikke går direkte til kildene. Istedenfor å igangsette vårt immunforsvar mot kreft direkte forsøker de enkelt uttrykt: «å konstruere det på nytt. De har i mange år prøvd og feilet, prøvd og feilet og om «nålen i høystakken» endelig er funnet, så blir dette «stoffet», medisinen, kun et minste felles multiplum for de individuelle genetiske forskjellene i vårt immunsystem. Dette til forskjell fra Are Thoresen som benytter «nøkkelen» til at hver pasient, ved selvhelbredelse kan gjenoppta produksjonen av det «stoffet», eller mer presist: de forskjellige peptidene, som Thoresen/Manzettis laboratorieforskning tyder på er spesialdesignet av skaperen for hver enkelt av oss. Mer presist målrettet kan ingen kjemisk konstruert kreftmedisin bli. Og selv om Thoresens behandling også nødvendigvis må skje utenfra, er det utvendige elementet begrenset til å være «triggeren» til den delen av immunforsvaret som setter seg selv i gang igjen - INNENFRA.
Derfor har jeg satset hele min investering, min tid og arbeidskraft, på denne hesten: The Horseman..


Selv om dette blogg-innlegget blir i overkant langt må jeg holde mitt løfte om å komme tilbake til ny motbør fra Erna-søsteren, da hun etter å ha hengt seg opp i en av setningene i mitt andre blogg-innlegg klarte å kile seg inn mellom den fredagens Nytt på Nytt og Skavlan. Hun satt i gang, uten noen høflighetsfraser denne gang, som om vi er et umake ektepar:

  • Ut med språket! Hva er det du sikter til når du skriver om «en rekke skjulte forhold som ikke tjener pasientene»? Hørt på maken – bare slengt ut på nettet som konfetti!

Dette hadde jeg ikke forutsett. Da jeg skrev denne setningen, hadde jeg sett for meg at leserne, inklusive Erna-søsteren, ville spørre seg «hvem er det disse skjulte forholdene tjener»?. Da ville jeg hatt svaret klar – for denne gangen ikke kunne anklages for å komme med løse påstander. Da jeg nå indirekte ble beskyldt for å komme med udokumenterte påstander om igjen, måtte jeg improvisere:

  • Det jeg mente, og som ikke er løse påstander, er at fordi de forholdene jeg sikter til er så godt skjult at ingen har oppdaget dem, *nesten, så kan jeg ikke vite med sikkerhet hvem som står bak - og slettes ikke dokumentere det.*
  • Men hvorfor i det hele tatt nevne det, når du ikke engang vet hvem disse menneskene er?
  • Om ikke jeg vet hvem som står bak, så kan jeg dokumentere de mest graverende av forhold innenfor vår kreftomsorg som en kan tenke seg, forhold som «noen» er ansvarlige for og som det i første omgang er viktig å fortelle om i første omgang. Dette har jeg etter beste evne allerede formidlet til de som har ansvaret for å rydde opp, til å finne frem til *hvem og hvorfor.
  • Og det mener du vel da at Erna skal gjøre?
  • Ja.

Blogg-innlegg 26. februar Blogg-innlegg 4. mars
Blogg-innlegg 11. mars

Hvis nysgjerrigheten er sterkere enn tålmodigheten, så
Kjøp bøker