Kreft: Forebygging og behandling

Prinsippet for effektivt forebyggende og helbredende kreftbehandling ble oppdaget for tretti år siden i Sandefjord, Norge av veterinæren og klinikeren, Are Thoresen.

Foto: Elisabeth Astrup

"Prinsippet" ble på kort tid realisert ved en metode som vil vise seg like effektiv på mennesker som på dyr. Den er gjennom de tretti årene videreutviklet til å omfatte de aller fleste formene for kreft. Thoresen har samtidig hatt en omfattende reise- og forelesningsaktivitet på universiteter, kongresser, seminarer og kurs, og metoden er nå i bruk i en rekke land i fem verdensleder. Hans bok om veterinærmedisin, som inneholder fagbeskrivelsen, er oversatt til engelsk, tysk, spansk, italiensk og svensk.

Bare i tiden fra januar til juni i 2015 år har Thoresen vært gjesteforeleser på Murdoch University i Fremantle, Australia, etter invitasjon fra professor Bruce Ferguson - for 2. gang på et år. Han har holdt sitt andre av 3 kurs i Tyskland, forelest i USA og Canada og er når dette skrives, 8. juni 2015, på hjemvei fra Israel.
På sitt siste besøk i USA i mars fikk Thoresen beskjed om at han nå er den mest ettertraktede foreleser innenfor sitt spesielle fagområde veterinær akupunktur - hvor han gjennom førti år har utviklet flere nye behandlingsmetoder som er i bruk verden over. Naturlig nok er det suksessen på stadig flere klinikker med behandlingen av kreftsyke dyr og mennesker - og de oppsiktsvekkende resultatene gjennom lengre tid - som nå er hovedtemaet overalt hvor han reiser.
Det bør også nevnes at Thoresen i 2012 ble invitert som hovedforeleser på den årlige kongressen ved Wien veterinæruniversitet. Dette skjedde i forbindelse med at han ble tildelt en medalje for sin innsats for verdens kreftrammede dyr.

En medalje er ingen vitenskapelig bekreftelse, men har i dette tilfellet heller ingen «bakside». Sammen med de andre eksemplene som refereres i «Har kreftens gåte en løsning, II», dannes et entydig bilde av at det endelig er funnet en helbredende metode også for de kreftformene som har størst utbredelse. (Les mer om de overveiende livsforlengende medisinene som tilbys på kreftmarkedet under «Bokutgivelser»).

Fra Østerrikes naboland, Sveits, kommer det jevnlig alvorlige (stor sannsynlighet for dødelig utgang) eller terminale kreftsyke (helt oppgitte av sykehus og med diagnosen "døende") til Sandefjord. Thoresens sveitsiske kollega, Desirée Oster Wanner, har bekreftet de usedvanlig gode resultatene for bokens forfatter. Korrespondansen refereres i bøkene, og et tidligere medlem i vår "redaksjon" (før den offentlige lanseringen av TheMa Forlag), dr.phil. Hans Kolstad, har vært i Sveits bl.a. for å verifisere sitater i bøkene. Han fikk i tillegg vite at akupunktur er inkludert i medisinen og respektert på en helt annen måte enn i Norge - noe som er dokumentert på beste måte ved den utstrakte bruken av akupunktur på sveitsiske sykehus.
Norge kommer imidlertid etter, i et tempo ikke mange er kjent med, og allerede for to år siden viste statistikken at antallet sykehus hvor akupunktører - som oftest leger - som tilbyr forskjellige former for akupunktur, passerte 1 av 4 (25 %).
Fordi mangle leger i Norge fremdeles tror akupunktur ikke har medisinsk effekt utover smertelindring - som enkelte "desorienterte leger" fremdeles hevder skyldes placebo - tar vi med informasjon om den forskningen som er gjennomført på bakgrunn av
• en studie gjennomført på Henry Ford Hospital i Detroit og presentert på Europeen Breast Cancer Conference i Berlin, april 2008, og
• en mindre studie gjennomført på nettopp Sykehuset i Vestfold av Jill Hervik og Odd Mjåland, kirurg ved Sørlandet Hospital, Kristiansand. Se http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(08)01216-9/fulltext
og http://www.forskning.no/artikler/2008/september/196151
"Desorienterte leger" i anførsel da vi understreker at dette ikke er ment som en fornærmelse, men som oppfordring til å orientere seg i den raske utviklingen som skjer i Vesten i bruk av akupunktur på initiativ av orienterte leger.

Dette var en generell beskrivelse av Are Thoresens virkefelt og den tilnærming mellom østlig og vestlig medisin som finner sted gjennom akupunktur-medisin. Det er mer å lese om den spesielle laboratorieforskningen som er gjennomført med utgangspunkt i Are Thoresens oppdagelse og påfølgende hypoteser - som vi vurderer å være minst delvis verifiserte ved resultatene av mange serier av forsøk utført av ledende kreftforskningslaboratorier i England og USA.

Se Thoresen/Manzettis forskningsbro
Er kreftens gåte løst?