Blogg-innlegg 25. mars

Mørket i tunellen

Bildet er fra den første, korte teksten på TheMa Forlags nettsted http://www.themaforlag.no/soloppgang-eller-solnedgang/, som viser til den situasjonen mange av oss står overfor eller kan se tilbake på.

Etter to innlegg som antyder muligheten for en kreftfri verden i en relativt nær fremtid, er Langfredag ifølge tradisjonen en dag for å se bakover – noe som her betyr å rekapitulere hvorfor den norsk-utviklede behandlingsmetoden jeg har beskrevet ikke for lengst har blitt tilgjengelig for norske kreftpasienter.

Hindringene, eller «motkreftene», ser jeg for meg som svake og konturløse skygger i forgrunnen av den beksvarte inngangen til tunellen bak meg. Når jeg skriver «bak meg», må jeg ta med at det først var etter et par år at jeg fant «foran og bak» på tunellen og hvilken retning jeg burde bevege meg i. Til tross for at det nå er flere år siden jeg oppdaget «lyset i tunellen», er dette fortsatt en tunell, og oppholdet her er ingen fornøyelse. Selv om det ikke primært er meg skyggene jager, er det ille nok å vite at målet for jakten er at alt forblir ved det gamle, og at det som forfølges er den forskningen som kan føre til forandring - slik pave og presteskap i den mørke middelalder jaget astronomen Galileo Galilei.

I forrige blogg-innlegg viste jeg til den store tiltroen til behandlingsmetoden mot kreft i travbane-miljøene, der «money talks» og det eneste som teller er at innvesteringene ikke går tapt ved sykdom. Dette, til forskjell fra hvordan oppdagerens kollegaer i behandling av kreftsyke mennesker forholder seg til de kliniske resultatene som er oppnådd. På tross av at den laboratorieforskningen som er gjennomført av en av deres «egne», molekylærbiolog Sergio Manzetti, har bevist hvordan akupunktur kan medføre radikale endringer i blodets sammensetning. Og at det som utgjør denne forskjellen, en rekke ikke tidligere registrerte peptider, ved blodprøver før og etter immunbehandlingen kan drepe kreftceller i laboratorieforsøk like effektivt som de sterkeste cellegiftene – uten å være giftige. De er jo produsert av kroppen selv, ikke konstruert utenfor kroppen av kjemisk industri.
Se http://www.themaforlag.no/forskningsbroen-til-thoresenmanzetti/

At jeg har assosiert det autoriserte fagmiljøets behandling av den revolusjonerende oppdagelsen med Galileo Galilei, har utgangspunkt i den historien, eller anekdoten (?), som beskriver at da Galilei inviterte presteskapet som dømte ham som kjetter til å se beviset bak hans beskrivelse av solsystemet i sin stjernekikkert – da vegret de seg av frykt for at det de ville få se ville gi ham rett.
Noen bedre analogi til det som videre skjedde enn å grave frem denne historien fant jeg ikke. Tre - 3 - ganger har grundig planlagte vitenskapelige utprøvinger av metoden alle blitt avlyst. Av hvem har jeg ikke lykkes med å finne ut, for de har alle tre blitt avlyst eller regelrett sabotert uten noen offisiell eller akseptabel forklaring. Dette inkluderer et forsøk kort etter at metoden hadde vist signifikant effekt og hvor Kreftforeningen ga støtte til forprosjektering. Det siste, i 2013 - er et ferdig forberedt forsøk som skulle være den sentrale delen av en mastergradsoppgave på Høgskolen i Telemark (HIT). Alt var godkjent, av HIT og av det høyeste fagorganet for slike forsøk: Forsøksdyrutvalget.

Så mye om dette da jeg fikk anledning til å følge prosessen rundt den siste avlysningen, som ikke bare knuste denne fortellingens «stjernekikkert», men også en mastergradsstudents utdanningsløp. Som bidrag til at forhåpningene om hjemlandet som hjemsted for den videre forskningen ikke også blir knust, avsluttet jeg forrige innlegg med å signalisere på hvilket nivå i forvaltningen jeg mener det må gripes inn.

Nye lesere finner ovennevnte omtale av fusk med kreftstatistikk beskrevet i de to første blogg-innleggene via linkene til blogg-arkivet nedenfor.

Blogg-innlegg 26. februar Om ny helbredende immunbehandling mot kreft og 50 års fusk med kreftstatistikker.
Blogg-innlegg 4. mars Formålet med TheMa Forlag og dokumentasjon av fusket med statistikker
Blogg-innlegg 11. mars Utbredelsen av behandlingen i en rekke land i 4 verdensdeler og i bruk på 60 klinikker
Blogg-innlegg 18. mars Entydig aksept for kreftbehandlingen i heste-miljøene hvor "Money talks", og det motsatte innenfor autorisert humanbehandling av kreft.

Hvis dette har vært en overraskende og troverdig introduksjon så langt, så er det i bøkene en vil finne den grundige dokumentasjonen som det ikke blir plass for i korte blogg-innlegg - som skal være lesbare og forhåpentligvis vekke interesse, spesielt for dem dette angår mest: Kreftpasientene og deres nærmeste.
Kjøp bøker