TheMa Forlag

Legekunsten har vært, og er, i stadig utvikling. Nye behandlingsformer kommer til, etablerte metoder vurderes, noen videreutvikles og andre forkastes.

TheMa Forlag undersøker nyere forskning og gamle tradisjoner i jakt på løsninger som gir helbredelse med et minimum av negative bivirkninger.

Moderne medisin og helsevesen kommer altfor ofte til kort. TheMa Forlag formidler viktig men lite kjent ny forskning og den nesten glemte folkemedisinen som vi kan bruke for å overvinne alvorlige svakheter i systemet og begrensningene i vitenskapen.

Tre av oss som har - eller har hatt - funksjoner forut for etableringen av TheMa Forlag: Finn Thoresen (pappaFinn) og Elisabeth Astrup, mamman til Thea Marie Astrup - som her og frem til noen dager etter at en gynekolog anbefalte henne et antidepressiva mot hennes smertelidelse, levde i beste velgående.

Se tekstene under TheMa og Les mer om TheMa Forlag om hun som ga forlaget sitt navn, og som vi håper var et av de aller siste ofrene for legers lettvinte omgang med de erkjent livsfarlige typer av antidepressiva - ved at Helsevesenet etablerer av et mer restriktivt regime for retten til å forskrive dem.


TheMa Forlags utgivelser er ment å bidra til påskyndelse av uunngåelige endringer innenfor helsevesenet. Endringer som historien viser ofte har kommet alt for sent i forhold til allerede etablert forskning og kunnskap, med den følge at tusener av menneskeliv som kunne vært spart gikk tapt. Et eksempel på dette er at fra historiens første dobbeltblinde (naturvitenskapelige) forsøk beviste at sitroner (C-vitamin) både forebygger og helbreder sykdommen skjørbuk, tok det 200 år til kunnskapen førte til konkrete handlinger fra helsevesen, marine og handelsfåte - hvor sykdommen var mest utbredt. Moderne medisins historie inneholder en rekke dårlige løsninger, fra årelating til lobotomi, som senere er avløst av bedre. TheMa Forlag vil bidra til at dagens dårlige løsninger blir avløst av de gode - snart.

De første skrittene på veien mot lindret lidelse og sparte menneskeliv handler om formidling - om å spre kunnskapen som er fremskaffet gjennom forskning og analyse, kunnskap som fremdeles bare er kjent for noen få. Det handler om hvordan og hvorfor:
Hvordan kan lite vellykkede strategier innenfor helsevesenet forbedres eller forkastes? Hvorfor tar det så forferdelig lang tid, spesielt innenfor de store og tyngste helsesektorene - kreft og depressive lidelser?

TheMa
Hjem