Bokutgivelser

Har kreftens gåte en løsning, har undertittelen «En introduksjon til helbredende kreftbehandling». Boken gir svar på livsviktige spørsmål, svar som angår de aller fleste av oss – enten vi har sykdommen innenfor familie og vennekrets, under huden eller er levende engasjert i at kreftsyke skal få tilgang til helbredende kreftbehandling.

Forfatterens utgangspunkt er at han våren 2007 fikk en alvorlig kreftdiagnose, noe han raskt konstaterte var innenfor en kategori hvor pasientene i dette stadium hadde en statistisk overlevelsesprosent som kan telles på en hånd. Dagen etter diagnosen fikk han den første av to enkle og rimelige (NOK kr. 500/$ 60 pr. stk.) behandlinger på en klinikk - hvor han fra før visste det hadde skjedd flere nærmest mirakuløse helbredelser av kreftpasienter som Radiumhospitalet – det sentrale norske kreftsykehuset - hadde gitt opp å behandle.
Han rakk den andre behandlingen før MR- og CT-bilder, biopsier og deretter cellegift, stråling og til sist operasjon sto på programmet. Da to serier med bilder med noen ukers mellomrom ikke viste vekst i svulsten og biopsiene viste at kreftcellene var "avvæpnet" - de var ikke lenger i stand til å infiltrere annet vev og organer - satt han annen behandling på vent og begynte å skrive ned i dagbokform det som fulgte etter denne dramatiske våren.

Den nesten mandarinstore svulsten var riktignok ikke borte, men betydelig slanket, uomtvistelig, fordi de blyanttykke i toalettskålen hadde blitt "sigarer" igjen. At sykdommen først ble oppdaget i et sent stadium skyldes at i tykktarmen kan svulstene bli usedvanlig store uten å berøre annet vev og nerver, og dermed også med stor sannsynlighet for spredning før de oppdages.
Den neste usedvanlige erfaringen, var at det også var gått med den sannsynlige spredningen slik som forutsatt av klinikeren: At spredning i form av metastaser er det første som forsvinner. Spor var bare å finne i forstørrede lymfeknuter, men som både biopsier og ultralydspesialist på Radiumhospitalet påviste ikke lenger var patologiske (inneholdt kreftceller).
Den tydelig langsomt voksende svulsten hadde i midlertid delvis blitt bindevev og ville eventuelt måtte fjernes helt ved operasjon. Dette tok inntil videre - inntil prøvene eventuelt kom til å påvise kreftceller - Finn Thoresen sjansen på ikke å gjøre.
Det ble likevel mange nervepirrende sykehusbesøk og samtaler med onkolog, knyttet til resultatene av kontrollene ved biopsier, MR- CT- PET CT- og ultralydbilder i de to årene som den første boken omfatter.

Et halvt år etter diagnosen og fremdeles fri for farlige kreftceller, begynte Thoresen å undre seg over at denne enkle, rimelige og problemfri behandlingen ikke for lengst var blitt et tilbud til Norges kreftpasienter - 25 år etter oppdagelsen (!) - og han bestemte seg for at dette måtte "verden" få vite mer om.
For å være en "skodd skomaker" begynte han på et flerårig selvstudium samtidig som han i tekst flettet inn fagprosa i den dokumentariske teksten som han de første ukene etter diagnosen hadde sett på som hans dagbok til de nærmeste pårørende. Hans tidlige debut som forfatter, på Gyldendal Norsk Forlag i 1977, supplert med forskjellig litterære aktiviteter ved siden av annet arbeid senere i livet, gjorde ambisjonen hans realistisk: Å formidle erfaringer og dypdykk i fagkunnskap om behandling og forskning i en både lettlest og faglig relevant bok.
Bokens hovedbudskap er mulighetene som etablert forskning og kunnskap kan gi vårt helsevesen. Fagprosaen er samtidig flettet sammen med dagboken på en måte som gjør den til en fortelling ispedd en rekke ukjente, lite kjente, og overraskende innblikk i et fagfelt der pasientene og befolkningen for øvrig enten er gitt mangelfull eller direkte gal informasjon om vesentlige sider ved kreftkomplekset.
Ambisjonen har konsekvent vært å fortelle "den hele og fulle sannhet" uansett hvor kontroversielt dette vil være, og hvor problematisk det kan bli å skulle fjerne illusjoner, dogmer og desinformasjon som media har formidlet uten særlig grundig etterprøving. Boken vil dermed også avdekke en brutal virkelighet bak de inntrykk som har dannet seg gjennom informasjon som delvis er gitt media av bakspillere som ikke er en del av helsevesenet -som hører hjemme i finansverdenen.
Hvorfor Are Thoresens oppdagelse (han er ikke i slekt med forfatteren), i dag 30 år senere, ikke er tatt i bruk av vårt helsevesen - får her sin forklaring.

Nå er vi kommet med det nest mest spennende aspektet ved den nye metoden: Det mest spennende er selvfølgelig om forskning har kunnet underbygge og forklare hva som gir metoden dens helbredende effekt. Det holder ikke å vise til at effekten er demonstrert på klinikker i mange land og alle fem verdensdeler (!).
Are Thoresen valgte derfor å ta imot et tilbud om samarbeid fra molekylærbiolog Sergio Manzetti i 2001. I løpet av åtte år, og hvor de fem første gikk med til å identifisere den forskjellen som oppsto i pasientens blod på det minuttet som gikk fra en blodprøve før akupunkturnålen ble satt (Are Thoresen behersker den krevende en-nåls-behandlingen) til neste blodprøve.
Da forskjellen først var identifisert, og patentert - noe som i seg selv er en milepæl: en dokumentasjon på beskrivelsens korrekthet - oppnådde Manzetti å "oversette" den medisinske metodikken fra den andre siden av kloden (Kina) i form av en bro over til den naturvitenskapelige forståelse vår vestlige verdens forskere må ha for å akseptere ny(e) medisinsk(e) behandlingsformer.
Manzetti har ikke bare vist vesten at metoden er effektiv - i laboratoriet i konkurranse med de mest effektive cellegiftene - men også hvordan metoden virker gjennom "RNA" forsøk, også betegnet mekanisme-forsøk. Slike forsøk er de siste som gjøres før utprøving på dyr og mennesker, og viste i dette tilfelles hvordan endringer i blodets sammensetning bare minutter etter en nyutviklet akupunkturmetode gir pasienten sitt nedbrutte forsvar mot kreft en "boost"
og et oppsving mot gamle høyder.
Noe som i klinikkene vises ved at brorparten av dem som forsøker metoden, dyr eller mennesker, blir friske..

Les Mer om Bokutgivelsene om bl.a. en tredje kommende bokutgivelse.
Kreft: Forebygging og behandling
Kjøp bøker
Hjem