Mer om Thema Forlag

TheMa er en forkortelse for fornavnene til Thea Marie Astrup, 27.12.1988 - 31.01.2015. Bildet er tatt få dager før hun døde. Hun ble drept av en seretoninhemmer, et antidepressiva som i dette tilfellet er gitt henne av gynekolog mot en smertelidelse. Sarotex, som er erkjent livsfarlig av Legemiddelverket, som derfor i Legemiddelkatalogen har sterke advarsler og anbefaler (?!) tett oppfølging, spesielt for unge mennesker. Et spørsmål- og utrops-tegn bak "advarsler" og "anbefaler" fordi vi tar for gitt at Legemiddelverket m.fl. har en sikker statistisk indikasjon på hvor mange unge som har lidd en brå død av de farligste antidepressiva på markedet. Deres høye faglige kompetanse er også en garantist for at de vet hva som umiddelbart ville stanse denne strømmen av enorme tragedier for dem som rammes:
At resepter kun utskrives på sykehus hvor helsepersonell er utdannet i håndtering av denne type medisiner, og at farlighetsgraden tilsier at medisinen kun gis pasienter som etter grundig utredning, på spesialistnivå, blir bedømt å ha helsegevinst av denne type medisinering.

Hovedinnholdet i denne artikkelen er levert av en bruker av Sarotex og tidligere pasient på Smerteklinikken på SIV (Sykehuset i Vestfold), i dag pasient på Oslo Universitetssykehus. Han har en lite kjent men utbredt form for kronisk smertelidelse, nevropatiske smerter, som ikke lindres av noen "vanlige" smertestillende - i spekteret fra paracetamol til morfin. I en slik, nærmest håpløs situasjon, kan denne medisinen for noen være eneste lindring, og når pasienten er over "middagshøyden" i livet har Sarotex ikke samme farlighetsgrad, selv om den også har andre betydelige bivirkninger - såpass alvorlige at bare de i en nærmest desperat helsesituasjon kan komme til å måtte ta dem med "på kjøpet".

Forlaget har for øvrig begrenset kompetanse på seretoninhemmere for depressive lidelser, men vil annet sted invitere lesere med erfaringer, egne eller pårørendes, til å bidra til å utvide vår og våre leseres kompetanse - erfart fra brukersiden av reseptblokken.


TheMa Forlags første hovedtemaer er

  • Det store forbedringspotensialet innenfor vår kreftomsorg.
  • Begrensning i legers rett til utskrivning av psykofarmaka til pasientgrupper de ikke har dokumentert varig effekt på, og spesielt de medikamentene som har medført en rekke selvmord - av suicidale som burde vært unngått, eller av eksempelvis smertepasienter uten depresjon eller andre psykiske lidelser. Dette kan enkelt unngås ved utskrivning på sykehus, eller av spesialister med en tilsvarende tett oppfølging og i samråd med sykehus eller pårørende. Jf. Legemiddelverkets viktigste verktøy: Legemiddelkatalogens retningslinjer (felleskatalogen.no - søkeord for eksempel "Sarotex" og les om "Forsiktighetsregler" og Bivirkninger") - livsviktig informasjon som imidlertid er lite verdt når den i så mange tilfeller ikke blir fulgt.

Etter en rekke uaktsomme drap på spesielt utsatte grupper: unge mennesker generelt og suicidale og alvorlig depressive spesielt, burde de ansvarlige ta konsekvensene av at alt for mange allmennleger og andre grupper leger ikke oppfyller de krav som må stilles til dem som ordinerer denne typen livsfarlige medisiner.
"Uaktsomt drap" er et sterkt begrep og tilnærmet ukjent innenfor helsevesenet. Andre grupper yrkesutøvere, eksempelvis sjåfører, som forårsaker andres død på veien på grunn av åpenbare faglige feilbedømmelser, møter som regel slik påtale fra myndighetene.

Det andre hovedtemaet blir grundig behandlet i tekster under
Kreft: Forebygging og behandling
Se også Bokutgivelser
Tilbake til TheMa Forlag
og Hjem