Blogg-innlegg 15. april

Hvorfor døde hunden Mighty?Var det av KREFT eller STRESS og TRAUMER?

Se ledetråden fra Blogg-innlegg 11. mars og Monash University, Melbourne, Australia hvor en fersk studie viser at stress er en av hovedårsakene til kreft:
«Detaljer kan du høre i NRK P2, Ekko https://radio.nrk.no/ og «Radioguide», «Velg dato» 10.03 og kl. 10.05. Det handler om stresshormoner, spredning via lymfe- og blod-systemet, og at betablokker kan hemme kreftutviklingen når stress er årsaken.
De siste årenes kartlegging av årsaksforhold bekrefter mine intuisjoner, både før og etter min egen diagnose, om at følelsesmessig stress og traumatiske opplevelser som «satt fast» et sted dypt nede i sjelen/psyken var årsaken til min sykdom.
Det dype følelseslivets fysiske ekvivalent var en uønsket celleklump med formløs og formålsløs vekst.

Den andre ledetråden er hunden Mighty, som ble introdusert i bloggen 1. april Blogg-innlegg 1. april themaforlag.no/blogg-3 med diagnosen Histiocytært sarkom. E-post fra eieren viste en positiv vending i sykdomsutviklingen allerede etter én immunbehandling. Da jeg sendte eieren en epost med spørsmål om han ville anonymiseres i bloggen, fikk jeg et referat fra hva som fulgte videre og som jeg siterer fra her:

«Mighty er dessverre død, han døde 4 august 2014. Mighty fikk 3 behandlinger av Are Thoresen, 5 jan, 18 jan og 29 jan. 2014. Etter de 2 siste behandlingene ble det tatt nye blodprøver, som viste en så radikal bedring at flere trodde prøvene måtte være forvekslet med prøver fra en annen hund - også behandlende veterinær på Råholt, som selv hadde tatt prøvene. Til slutt en siste behandling 27 mai, og Mighty var da så godt som friskmeldt.
I juni er vi ute og kjører bil og må foreta en bråbrems for et vilt dyr som kom ut i veien. I denne anledning blir Mighty kastet voldsomt mot hundeburet, og skader høyre øye. Dette så jeg ikke før etter et par dager, og da hadde han også hovnet opp på høyre side av hodet. Vi fikk time hos en øyespesialist på Jessheim, men det var dessverre ikke mulig å redde øyet.
Samtidig begynte Mighty å bli generelt dårlig igjen, plutselig meget dårlig. …»

… og hunden Mighty ble avlivet av sin eier kort tid senere.


Lesere vil kunne tro jeg her har rigget til innlegg og timet dem slik at de gir inntrykk av sammenhenger og sammentreff som ikke er reelle. Slik at at min hypotese fra forrige århundre og nylige studier om stress og traumer som en av flere hovedårsaker til kreft her får en slags skjebne-bekreftelse.
Og ikke minst: Det vil jo også bekrefte at Mighty ble helbredet av den frem til da uhelbredelige kreftformen Histiocytært sarkom.

Når jeg nå etter beste evne (kors på halsen/mor og far i døden/indre sverging/et blikk opp på bibelen øverst i bokhylla) forsøker å fjerne en slik mistanke, og forhåpentligvis lykkes med det, står vi likevel fremdeles tilbake med et ubesvart spørsmål: Var dette et reelt eller bare et tilsynelatende tilfeldig sammentreff?
Vi har altså ikke kommet et eneste skritt nærmere svaret på om Mighty døde av kreft eller fikk sykdommen om igjen på grunn av de fysiske og psykiske traumene biluhellet påførte hunden - menneskets beste venn og i dette tilfellet også lidelsesfelle. Hunden står også så nær mennesket i sin konstitusjon at den er velegnet til kunne sammenlignes med oss angående hva som påfører oss stress og traumer - eller kreft.

Da jeg selv ble frisk av for langt kommet rectal cancer etter bare to behandlinger á NOK 500, plundret jeg lenge med å finne ut av tilsvarende problematikk: Var helbredelsen såkalt «anekdotisk» - en betegnelse som ofte gis av leger når de vurderer en helbredelse som ikke skyldes sykehusbehandling som en tilfeldighet – eller var immunbehandlingen årsaken til det som fremsto for meg og familien som et mirakel det var vanskelig helt å tro på?
Ja, det tok sin tid å bli så sikker at jeg våget å si nei til all annen behandling, og helt sikker ble jeg først etter å ha fått hjelp av den mest eksakte av alle vitenskaper: Matematikk.

På samme måte som for min egen del vil jeg faktisk med stor grad av sikkerhet kunne regne ut om fysisk og psykisk stress og traumer etter biluhellet forårsaket tilbakefall av Mightys kreftsykdomm eller om sammenfallet i tid skyldes tilfeldigheter og Mighty ville ha fått tilbakefall av kreftsykdommen uansett.
Dette vil vise seg etter at jeg har gjennomført en relativt enkel sannsynlighetsberegning – som med stor grad av sannsynlighet vil publiseres på TheMa Forlags blogg neste fredag.

Se også Blogg