Blogg-innlegg 26. februar

Å lansere seg og sitt på Facebook

26. februar 2016

Det gir en helt annen form for dynamikk enn å legge en plan hvor en jobber og markedsfører uten å oppleve noen tilsvarende nærkontakt med venner og publikum. Og dynamikken – tilbakemeldingene på det en produserer og deler, spesielt fra publiseringsverktøy og statistikk, kan fort gjøre planer ubrukelige.
Kanhende hjertebarnet ditt likes, men at mottakerne vil ha det for seg selv - like, men ikke dele, som er den relevante tilbakemeldingen for oss som arbeider med langsiktige målsettinger. Det går ikke å utfordre en travel politiker om viktige endringer i helseomsorgen med gårsdagens 100 likerklikk i ryggen.
Mitt åpne brev til Bent Høye behøver nok en mer langsiktig kampanje som kan lede til varig applaus - i form av deling.

Vårt hjertebarns bok om antidepressiva var først ute, på ett-års dagen for Thea Marie Astrups død - og gikk rett til «himmels», før et svalestup sendte den tilbake i fanget vårt. Så her også vil vi nok måtte gjøre stikk motsatt av planen. Noe som en tilfeldighet eller et skjebnetilfelle ordnet for oss - via en langt fra ny "nyhet" i Dagbladet 17. februar om at "immunbehandling helbreder kreft".

Planen vår var å vente i måneder, ikke to uker, med et tredje initiativ - som er en langt større utfordring for Høye enn økningen i legemiddelutløste dødsfall: Kreftomssorgen og hva sann dødsstatistikk og prognoser forteller om fravær av effektiv forebygging og helbredende behandling.
Prognosen i doktoravhandlingen til avd. leder Bjørm Møller på Kreftregisteret viser at vi nærmer oss at en av fire vil dø av kreft. Statistisk sett allerede en av våre fire barnebarn. Økningen i kreftdiagnoser kombinert med ingen signifikant (av betydning, ikke tilfeldig) bedring i antall døde - som fremdeles er en av to, ikke en av tre som Statsminister Erna Solberg "opplyste" oss om i sin forrige nyttårstale.
Disse to faktorene gjør kreft til en nærere trussel mot vår sivilisasjon enn jordoppvarmingen. Kan hende det ikke er mange mennesker igjen når eventuelt ismassene på Sydpolen har smeltet.

Det ble altså pareringen av Dagblad-artikkelen som har vekket en overveldende interesse blant facebook brukere. Sannsynligvis av en gruppe som ligner mer på et forlag, ved at de er opptatt av å spre gode nyheter - i håp om at de varer ved. Aldersgruppen til Thea Maries store vennekrets, og de som har etterlatt utallige likere på minnesiden hennes og våre første to innlegg, bruker f.book på en måte vi modne nybegynnere - ikke en helt heldig kombinasjon, kanskje - ikke var klar over. De lever der mer fra dag til dag, chatter med hverandre og liker livet - her og nå, mens det er i sin beste fase. Bortsett fra for dem som rammes av alvorlige helseproblemer.

Innlegget «Thoresen/Mansettis forskningsbro» lever nå sitt eget liv med ca. 10% økende nedslagsfelt og fler enn 100 nye brukere på dette nettstedet daglig. Frem til en litt mindre økning i dagens statistikk-besøk. Så da ble det slutt på vurderingen av om det er denne helgen jeg skal skriver TheMa Forlags første blogg.

De omtalte innleggene finnes på https://www.facebook.com/themaforlag.no/.
Artiklene de viser til finnes via linker på f.book-side innleggene, også Dagblad-artikkelen. Nettsted-artiklene kommer herfra.
Les
Bli med å skriv bok!
Åpent brev til Helseminister Bent Høye
og Thoresen/Manzettis forskningsbro

Les også
Blogg 2
eller Første kapittel
i boken om antidepressiva.

Men hvis nysgjerrigheten på helhetsbildet er sterkere enn tålmodigheten, så
Kjøp bøker