Kontakt

I innkjøringsfasen kan TheMa Forlag under etablering kontaktes ved

e-post: www.post@themaforlag.no
og
+47 33450035 og 92043788

Fast telefon er vårt 1.valg, fordi et av forlagets temaer vil være bevaring av fast telefon både av hensyn til de som av helsemessige årsaker er avhengig av at fasttelefonnettet opprettholdes for å kunne kommunisere pr. telefon - og andre som av forskjellige årsaker simpelthen foretrekker å benytte fast telefon fremfor mobil.
At det også er billigst er et poeng for mange på de nedre trinnene på lønns- og pensjons-stigene.