Hovedsidetekst

Har kreftens gåte en løsning I og II

Ett tema - to bøker: En fortelling om helbredende kreftbehandling
og Refleksjoner og kommentarer

De to første utgivelsene på TheMa Forlag

Etablert ved minnefondet etter Thea Marie Astrup, 27.12.1988 – 31.01.2016

Thea Maries for tidlige død har bakgrunn i et underkommunisert tema innenfor vårt helsevesen: Feil bruk og uønskede effekter av antidepressiva, nevroleptika og andre psykofarmaka. Dette vil vi informere om i en kommende utgivelse. Vi inviterer derfor lesere og andre med erfaringer fra dette området av vårt helsevesen til å dele sine erfaringer, i første omgang med oss og besøkende på websidens dialogforum - under

"Spørsmål, svar og dialog". (Link her)

Senere i en bok hvor erfaringer blir publisert etter det vitenskapelige prinsippet at ingen som vil bidra blir utelatt, kun redigert i samarbeid med forlaget.

Forlagets oppgave er å komplettere og korrigere, slik at mest mulig oppdatert informasjon og viktige forskningsresultater - sett fra pasientenes ståsted - blir allment utbredt. Den første tiden vil oppmerksomheten rettes mot de to viktige sektorene som er presentert i hovedsidens ingress (ovenfor):

  • Den stadig økende misbruk av retten til utskrivning av psykofarmaka uten tilstrekkelig uavhengig vitenskapsfaglig forankring.
  • Det store forbedringspotensiala innenfor vår kreftomsorg.