Blogg-innlegg 9. september

Nye Metoder innenfor Spesialisthelsetjenesten

administreres av Helsedirektoratet, som i går, 8. september inviterte TheMa Forlag til et møte med henblikk på hvordan best gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse av "vår" metodes helbredende effekt.
Thea Marie Astrup ville ha vært like jublende glad over at hennes forlag allerede har lykkes med å bli invitert inn der nye og viktige helsefremmende tiltak kan oppnå å bli et tilbud til alle norske pasienter - her de med livstruende kreftsykdom.

"NYE METODER" er en særnorsk nyskapning som gir muligheter til selvstendige tilbud til norske pasienter uavhengig av den samordning av utbudet av legemidler, strategier og metoder som er gitt innenfor EØS/EU, som igjen er sterkt influert av hva som skjer i USA’s helsevesen – som igjen er sterkt influert av hva som skjer i kulissene til de store private aktørene på helsemarkedet. Hvor stort dette markedet er kan synliggjøres ved at 1 – en - % forebygging eller økning av helbredelse av antall kreftpasienter vil bety en reduksjon på 4000 milliarder i markedsaktørenes omsetning.
«Ikke rart antall kreftpasienter øker isteden, og med langt mer enn en prosent» ble det hvisket over skulderen min. «Og husk» – sier hun – «på hva du skrev om dokumentasjonen for at D-vitamintilskudd i store nok doser til helebefolkningen på kort tid vil redusere med opp mot 80 % (de ferskeste store studiene). Altså 320 000 000 000 000 – trehundreogtyvetusenmilliarder kroner spart - eller tapt omsetning, avhengig av hvilken side av «bordet» du befinner deg: om du ikke vil at du skal få kreft eller - om du ikke vil tape omsetning og derfor med logisk nødvendighet vil at du skal bli kreftsyk.

Her gikk jeg et syvmils steg lenger frem, til noe som i dag ble en fristene anledning til å servere noen tilnærmet ubeskrivelig store tall. Tilbake i nå-situasjonen handler det om muligheten for helbredelse for de norske kreftpasientene som, hvis en utprøving finner sted og blir vellykket, vil begynne å redde liv lenge, lenge før den tiden det vil ta for de store markedsaktørene/USA/EU/EØS å utprøve enda et nytt kun livsforlengende legemiddel mot «kreftsymptomene». I anførsel da det først er i de aller siste årene det har presset seg frem en uavhengig forskning - uavhengig av industrien og økonomisk vinning - som bl.a. er gjennomført i Tromsø på det som ligger tettest opp mot årsaken til sykdommen. Mens symptomene befinner seg lengst unna årsaken(e) er vårt medfødte immunforsvar aller nærmest, men uten selv å være årsak i annen forstand at de virkelige og mangfoldige årsaksforhold på forskjellig måte har svekket vårt forsvar slik at formløs mutering og formålsløs celledeling sprer seg. At dette er så nær opp til sykdomsårsaken(e) er at om vårt immunapparat mot uønskede mutasjoner m.m. begynner å fungere normalt igjen, vil kreftsymptomene forsvinne uten behov for noen andre medisiner, cellegift eller kreftfremkallende strålebehandling.

For en gang skyld kom det et rimelig kort blogg-innlegg, men jeg kommer tilbake om en uke med nye klipp fra «Har kreftens gåte en løsning», bind I.
Og - ikke minst - med et referat med representanter for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.